Permohonan Rumah PPRT Tahun 2023 Kini Dibuka!

Permohonan PPRT: Sebagai salah satu touch point yang utama bagi Kerajaan yang sentiasa prihatin menjaga kesejahteraan dan juga mendahulukan kebajikan rakyat, PPRT merupakan satu projek dibawah kelolaan SPKR yang telah diteruskan.

SPKR adalah program yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dengan memberikan bantuan kepada golongan miskin dan miskin tegar. Program ini membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) adalah inisiatif kerajaan untuk membantu golongan miskin tegar mendapatkan tempat tinggal yang selesa dan layak. Kami akan menerangkan lebih lanjut tentang objektif, syarat kelayakan, dan manfaat program ini di bawah.

Permohonan Rumah PPRT : Pengenalan Projek

Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang selesa dan selamat kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Program ini melibatkan pembinaan atau pembaikan rumah bagi kelompok sasar yang berpendapatan rendah. Dengan ini, kualiti hidup mereka dapat ditingkatkan dan mereka dapat membangun sebagai sebuah keluarga.

Permohonan PPRT

Program PPRT ini adalah salah satu daripada beberapa program yang ditujukan kepada kelompok sasar ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Program-program lain yang mempunyai fokus yang sama termasuklah;

 • PPRT
 • Program Latihan Kemahiran & Kerjaya
 • Program Peningkatan Pendapatan
 • Program Bina Insan
 • Program Komuniti Sejahtera

Baca Juga:

Syarat Bantuan

 • Peserta yang rumahnya uzur atau rosak akibat bencana dan masih layak untuk diperbaiki akan menerima bantuan. Ini adalah makluman untuk pengetahuan anda.
 • Untuk kes menumpang tanah milik orang lain/tanah milik sebahagian/tanah Kerajaan, sila dapatkan kebenaran untuk membaik pulih dengan mengisi Borang Kebenaran Menggunakan Tanah yang terdapat di Lampiran B.

Untuk layak mendapat bantuan ini, anda perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di atas. Selain itu, kami juga akan memberi keutamaan kepada mereka yang:

 • Yang Bewarganegara Emas.
 • Orang kurang upaya (OKU).
 • Untuk ibu/bapa tunggal yang mempunyai tanggungan ramai.
 • Mangsa bencana yang berskala kecil.
 • Program ini akan dilaksanakan dengan memberi keutamaan kepada negeri dan daerah yang menghadapi isu kemiskinan tegar. Tujuan program ini adalah untuk membantu golongan miskin tegar meningkatkan taraf hidup mereka.

Permohonan PPRT : Syarat Bantuan Bina Baharu

Penerima yang telah mendapat kemudahan bina baharu ini dapat menikmati:

 • Tidak mempunyai rumah.
 • Rumah yang telah didiami terlalu uzur dan juga tidak selamat untuk didiami.
 • Tidak ekonomik untuk dibaiki.
 • Memiliki tanah sendiri (pemilikan penuh).
 • Pemohon perlu mempunyai tanah sendiri atau mendapat izin daripada pemilik tanah (tanah yang dimiliki oleh ibu/bapa/adik-beradik/saudara-mara yang berhubungan darah dengan pemohon atau tanah Kerajaan atau tanah wakaf) untuk menggunakan tanah tersebut. Pemohon perlu mengisi Borang Kebenaran Menggunakan Tanah seperti yang tertera di Lampiran B).

Permohonan PPRT : Syarat Kelayakan

Ketua Isi Rumah (KIR) yang layak menerima bantuan PPRT adalah mereka yang berada di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa. KIR miskin tegar dan miskin termasuk dalam kategori ini.

 • Anda adalah seorang warga miskin tegar atau miskin yang tercatat dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih).
 • Telah diperakui dan disahkan layak oleh Mesyuarat Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Daerah (FGD)/Negeri (FGN)/jawatankuasa yang setara dengannya di peringkat negeri.
 • Program pembasmian kemiskinan telah melibatkan agensi-agensi kerajaan yang mengesahkan keberkesanannya.
 • Telah diperakui oleh jawatankuasa di peringkat Kementerian.

Permohonan PPRT

Panduan Permohonan PPRT 2022 (Secara Online)

Untuk membuat permohonan Bantuan Rumah PPRT, anda perlu mematuhi syarat kelayakan yang ditetapkan. Anda boleh mengikuti langkah-langkah berikut untuk memohon bantuan ini:

 • Sila layari Portal Rasmi eSPKR – DI SINI
 • Kemudian tekan butang ”Program Perumahan Rakyat Termiskin” di laman utama
 • Sila lengkapkan maklumat anda yang diperlukan di ruangan yang telah disediakan
 • Selepas lengkap mengisi, tekan ”Hantar Permohonan”

* Muat turun borang : Borang Kebenaran Tanah

Maklumat Lanjut

Jika anda memerlukan sebarang bantuan atau penjelasan mengenai Permohonan Rumah PPRT, sila rujuk kepada pihak yang bertanggungjawab seperti yang disenaraikan di bawah: