Pengeluaran Wang KWSP RM3000 Dibenarkan Untuk Semua

Pengeluaran Wang KWSP RM3000 – Program Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) telah membolehkan lebih daripada 4 juta pekerja yang menyimpan wang di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terjejas oleh pandemik Covid-19.

Anda boleh mengeluarkan wang dari akaun KWSP anda di bawah FSA2. Jumlah pengeluaran yang dibenarkan adalah antara RM3,000 hingga RM50,000.

Pengeluaran Wang KWSP RM3000

Tujuan FSA2 adalah untuk memudahkan ahli membuat permohonan awal bagi Pengeluaran Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun. Ini dapat membantu ahli mendapatkan pinjaman peribadi dari institusi kewangan.

Ahli boleh memohon pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan dengan menggunakan simpanan dalam akaun 2. Pengeluaran simpanan ini hanya akan dibuat kepada institusi perbankan apabila ahli mencapai umur 50 hingga 55 tahun, bergantung kepada pilihan umur pengeluaran ahli.

Institusi perbankan menetapkan jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh ahli. Ahli dikehendaki membayar ansuran tersebut pada masa yang ditetapkan setiap bulan.

Pengeluaran Wang KWSP RM3000

Amaun Kelayakan Pengeluaran Simpanan

Untuk rujukan anda, kami sertakan jumlah pengeluaran yang dibenarkan mengikut baki simpanan Akaun 2 anda:

Pengeluaran Wang KWSP RM3000

Baca Juga:

Syarat Pengeluaran Simpanan

Untuk membuat pengeluaran, anda perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

  • Terbuka kepada ahli yang belum mencapai umur 55 tahun (tertakluk kepada syarat umur kelayakan yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang berkenaan)
  • Merupakan seorang Warganegara Malaysia
  • Permohonan adalah sekali sahaja
  • Permohonan yang telah lulus tidak boleh dibatalkan
  • Amaun simpanan minimum RM3,000 dalam akaun 2
  • Untuk pengeluaran bersyarat, anda boleh mengeluarkan sehingga RM50,000 daripada akaun 2 anda, bergantung kepada jumlah pembiayaan peribadi yang anda peroleh daripada bank. Amaun pengeluaran tidak boleh melebihi baki akaun 2 anda.

Pengeluaran Wang KWSP RM3000

Cara Membuat Permohonan Pengeluaran Wang KWSP RM3000

Untuk memohon secara dalam talian, anda perlu mengikuti 3 langkah berikut:

  • Langkah 1: Membuat semakan awal kelayakan simpanan Akaun 2 melalui portal institusi perbankan yang mengambil bahagian.
  • Langkah 2: Membuat permohonan pembiayaan peribadi melalui portal institusi perbankan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan.
  • Langkah 3: Mengemukakan permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun dengan KWSP melalui portal institusi perbankan, berdasarkan amaun pembiayaan peribadi yang telah diluluskan oleh institusi perbankan berkenaan.

4 Juta Pencarum Akan Mendapat Manfaat Melalui Pengeluaran Simpanan

Lebih daripada 4 juta ahli yang berumur di bawah 55 tahun dan memenuhi syarat akan mendapat manfaat daripada kemudahan ini.

Institusi perbankan akan mengenakan kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (islamik) yang berbeza-beza bergantung kepada jenis pinjaman. Kadar ini dijangka berada dalam julat 4% hingga 5% setahun, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan tersebut.

Kadar ini jauh lebih rendah daripada kadar pasaran semasa pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan yang lain.

Pencarum Boleh Membuat Pengeluaran Sehingga RM50,000

Anda boleh memohon pembiayaan dari RM3,000 hingga RM50,000 bergantung kepada jumlah simpanan yang ada di Akaun 2 KWSP anda. Pembiayaan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang anda pilih.

Memandangkan jumlah caruman dalam Akaun 2 hanyalah sokongan, pembiayaan ini tidak bercanggah dengan peruntukan Akta KWSP.

Pada 31 Januari 2023, terdapat 1.89 juta orang yang berusia 40 hingga 55 tahun yang mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 di akaun 1. Mereka mewakili 38% daripada jumlah ahli yang mempunyai akaun tersebut.

Untuk kumpulan ini, tabungan perlu dibina semula supaya ada simpanan yang cukup untuk keperluan masa depan. Ini adalah penting kerana tabungan boleh membantu mereka menghadapi cabaran dan peluang yang mungkin timbul pada hari tua nanti.

Maklumat Lanjut Pengeluaran Wang KWSP RM3000

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai FSA2, anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran yang tersedia: