Pengeluaran KWSP Secara “One-Off” Telah Diluluskan!

Pengeluaran KWSP Secara “One-Off”. Program Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) telah membolehkan lebih daripada 4 juta pekerja yang menyimpan wang di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terjejas oleh pandemik Covid-19.

Anda boleh mengeluarkan wang dari akaun KWSP anda melalui FSA2. Jumlah pengeluaran yang dibenarkan adalah antara RM3,000 hingga RM50,000.

Pengeluaran KWSP Secara “One-Off”

Anda boleh mengeluarkan wang dari akaun KWSP anda melalui FSA2. Jumlah pengeluaran yang dibenarkan adalah antara RM3,000 hingga RM50,000.

Ahli boleh memohon pembiayaan peribadi dari institusi perbankan dengan menggunakan simpanan dalam akaun 2. Pengeluaran simpanan akan dibayar terus kepada institusi perbankan apabila ahli mencapai umur 50 hingga 55 tahun, bergantung kepada pilihan umur pengeluaran ahli.

Ahli juga bertanggungjawab untuk menjelaskan bayaran bulanan yang telah ditetapkan oleh pihak bank pada setiap bulan.

Cara Membuat Permohonan Pengeluaran KWSP Secara “One-Off”

Untuk memohon secara dalam talian, anda perlu mengikuti 3 langkah berikut:

  • Langkah 1: Untuk mengetahui sama ada anda layak untuk mengeluarkan simpanan Akaun 2 KWSP, anda boleh membuat semakan awal melalui laman web bank yang terlibat.
  • Langkah 2: Untuk mendapatkan pembiayaan peribadi, anda perlu mengisi borang permohonan yang disediakan oleh institusi perbankan di portal mereka. Anda juga perlu mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan oleh institusi perbankan sebelum permohonan anda diproses.
  • Langkah 3: Untuk Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, anda boleh membuat permohonan awal dengan KWSP melalui laman web institusi perbankan yang memberikan pembiayaan peribadi kepada anda. Permohonan anda hendaklah berdasarkan jumlah pembiayaan peribadi yang telah anda peroleh daripada institusi perbankan tersebut.

Amaun Kelayakan Pengeluaran Wang KWSP

Untuk rujukan anda, kami sertakan jumlah pengeluaran yang dibenarkan mengikut baki simpanan Akaun 2 anda:

Pengeluaran KWSP Secara

Baca Juga:

4 Juta Pencarum KWSP Akan Mendapat Manfaat Melalui Pengeluaran KWSP

Lebih daripada 4 juta ahli KWSP yang berumur di bawah 55 tahun dan memenuhi syarat akan mendapat manfaat daripada kemudahan ini.

Institusi perbankan akan mengenakan kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (islamik) yang berbeza-beza bergantung kepada jenis pinjaman. Kadar ini dijangka berada dalam julat 4% hingga 5% setahun, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan tersebut.

Berbanding dengan institusi perbankan lain yang menawarkan pembiayaan peribadi, kadar kami adalah lebih rendah daripada kadar pasaran semasa.

Syarat-Syarat Pengeluaran

Untuk membuat pengeluaran KWSP, anda perlu memenuhi syarat berikut:

  • Untuk ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun, anda boleh mengambil bahagian dalam program ini.
  • Pemohon merupakan seorang Warganegara Malaysia
  • Anda hanya boleh memohon sekali untuk perkhidmatan ini.
  • Tidak ada cara untuk membatalkan permohonan yang telah mendapat kelulusan.
  • Untuk mengeluarkan wang dari akaun 2 KWSP, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya RM3,000 dalam baki simpanan anda. Ini adalah syarat minimum yang ditetapkan oleh KWSP untuk memastikan anda mempunyai cukup simpanan untuk persaraan anda.
  • Untuk pengeluaran bersyarat, anda boleh mengeluarkan sehingga RM50,000 daripada akaun 2 anda, bergantung kepada jumlah pembiayaan peribadi yang anda perolehi daripada bank. Amaun pengeluaran tidak boleh melebihi baki akaun 2 anda.

Pengeluaran KWSP Secara

Nota: Ahli hendaklah membuat penilaian kesedaran dan kefahaman mengenai Fasiliti Sokongan Akaun 2 dengan institusi perbankan sebelum ahli membuat keputusan sama ada perlu meneruskan permohonan pembiayaan peribadi atau sebaliknya.

Ahli yang membiayai rumah dengan KWSP boleh mendapat bantuan kewangan daripada pihak berkuasa yang berkaitan, jika menghadapi masalah kewangan. Antara pihak berkuasa yang boleh memberi nasihat kewangan adalah Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP, AKPK atau perunding kewangan bank. Ahli boleh berhubung dengan mana-mana pihak berkuasa ini sepanjang tempoh pembiayaan.

Pencarum Boleh Membuat Pengeluaran KWSP Sehingga RM50,000

Anda boleh memohon pembiayaan dari RM3,000 hingga RM50,000 bergantung kepada jumlah simpanan yang ada di Akaun 2 KWSP anda. Pembiayaan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang anda pilih.

Pembiayaan ini tidak bertentangan dengan Akta KWSP kerana jumlah caruman dalam Akaun 2 hanya bersifat sokongan.

Menurut data terkini, 1.89 juta ahli KWSP yang berusia 40 hingga 55 tahun hanya mempunyai baki akaun 1 kurang daripada RM10,000. Ini bermakna 38% daripada ahli dalam kumpulan umur ini tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk keperluan masa depan.

Untuk kumpulan ini, tabungan perlu dibina semula supaya ada simpanan yang cukup untuk kehidupan selepas bersara. Ini adalah penting kerana mereka mungkin menghadapi cabaran kewangan pada masa depan.

Maklumat Lanjut

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai FSA2, anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran yang tersedia: