Pengeluaran KWSP RM10,000 Kini Telah Diluluskan – PMX

Pengeluaran KWSP RM10000 Kini Dibenarkan. Program Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) telah membolehkan lebih daripada 4 juta pekerja yang menyimpan wang di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terjejas oleh pandemik Covid-19.

Anda boleh mengeluarkan wang dari KWSP anda melalui FSA2. Skim ini membenarkan anda untuk mengeluarkan minimum RM3,000 dan maksimum RM50,000 dari akaun anda.

Amaun Kelayakan Pengeluaran KWSP

Untuk rujukan anda, kami sertakan jumlah pengeluaran yang dibenarkan mengikut baki simpanan Akaun 2 anda:

Pengeluaran KWSP RM10000 Kini

Baca Juga:

Pengeluaran KWSP FSA2

Untuk membantu ahli KWSP mendapatkan pinjaman peribadi dari bank, FSA2 membolehkan ahli KWSP membuat permohonan awal untuk Pengeluaran Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun.

Ahli boleh memohon pembiayaan peribadi dari institusi perbankan dengan menggunakan simpanan dalam akaun 2. Pengeluaran simpanan akan dibuat terus kepada institusi perbankan apabila ahli mencapai umur antara 50 hingga 55 tahun, bergantung kepada pilihan umur pengeluaran ahli.

Ahli dikehendaki menjelaskan bayaran bulanan yang telah ditetapkan oleh institusi perbankan tanpa gagal. Ini adalah syarat yang perlu dipatuhi oleh ahli pada setiap masa.

Pengeluaran KWSP RM10000 Kini

Cara Membuat Permohonan Pengeluaran KWSP RM10000 Kini Dibenarkan

Untuk memohon secara dalam talian, ahli perlu mengikuti 3 langkah utama melalui institusi perbankan yang terlibat. Langkah-langkah ini adalah:

  • Langkah 1: Anda boleh mengetahui sama ada anda layak untuk mengeluarkan simpanan Akaun 2 KWSP anda dengan menggunakan portal perbankan yang terlibat. Portal ini akan memaparkan status kelayakan anda selepas anda memasukkan maklumat yang diperlukan.
  • Langkah 2: Untuk memohon pembiayaan peribadi, anda perlu mengisi borang permohonan yang terdapat di portal institusi perbankan yang anda pilih. Anda juga perlu mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan oleh institusi perbankan berkenaan. Sila pastikan anda membaca dan memahami semua butiran sebelum anda menghantar permohonan anda.
  • Langkah 3: Untuk membuat permohonan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun dengan KWSP, anda perlu mengakses portal institusi perbankan yang memberikan pembiayaan peribadi kepada anda. Anda perlu menyatakan amaun pembiayaan peribadi yang telah anda terima daripada institusi perbankan tersebut.

Syarat Pengeluaran KWSP RM10000 Kini Dibenarkan

Untuk mengetahui syarat-syarat pengeluaran KWSP, anda boleh merujuk kepada maklumat di bawah ini:

  • Untuk ahli KWSP yang berumur kurang daripada 55 tahun, anda boleh memohon untuk menyertai skim ini. Skim ini memberi peluang kepada anda untuk mengeluarkan sebahagian daripada simpanan anda di KWSP.
  • Merupakan seorang Warganegara Malaysia
  • Anda hanya boleh memohon sekali. Sila pastikan permohonan anda lengkap dan tepat sebelum menghantar.
  • Anda tidak dibenarkan membatalkan permohonan yang telah mendapat kelulusan.
  • Untuk mengekalkan kelayakan untuk mengeluarkan wang dari akaun 2 KWSP, anda perlu memastikan bahawa baki anda tidak kurang daripada RM3,000. Ini adalah amaun simpanan minimum yang ditetapkan oleh KWSP.
  • Untuk pengeluaran bersyarat, had maksimum ialah RM50,000 daripada akaun 2, bergantung kepada jumlah pembiayaan peribadi yang diberikan oleh bank.

Pengeluaran KWSP RM10000 Kini

Nota: Sebelum membuat keputusan untuk memohon pembiayaan peribadi atau tidak, ahli perlu menilai tahap kesedaran dan kefahaman mereka tentang Fasiliti Sokongan Akaun 2 yang ditawarkan oleh institusi perbankan.

Ahli yang membiayai akaun KWSP mereka boleh mendapat bantuan kewangan daripada Pegawai Khidmat Nasihat Persaraan (RAS) KWSP, AKPK atau perunding kewangan bank sepanjang tempoh pembiayaan, jika diperlukan. Ini bertujuan untuk membantu ahli membuat keputusan kewangan yang bijak dan sesuai dengan keperluan mereka.

4 Juta Pencarum KWSP Akan Mendapat Manfaat Melalui Pengeluaran KWSP

Lebih daripada 4 juta ahli KWSP yang berumur di bawah 55 tahun dan memenuhi syarat akan mendapat manfaat daripada kemudahan ini.

Institusi perbankan akan mengenakan kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (islamik) yang berbeza-beza bergantung kepada jenis pinjaman. Kadar faedah atau keuntungan ini dijangka berada dalam julat 4% hingga 5% setahun.

Berbanding dengan institusi perbankan lain yang menawarkan pembiayaan peribadi, kadar kami adalah lebih rendah daripada kadar pasaran semasa. Ini memberikan anda kelebihan dan kemudahan dalam membuat pinjaman.

Pencarum Boleh Membuat Pengeluaran KWSP Sehingga RM50,000

Anda boleh memohon pembiayaan dari RM3,000 hingga RM50,000 bergantung kepada jumlah simpanan yang ada di Akaun 2 KWSP anda. Pembiayaan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang anda pilih.

Pembiayaan ini tidak bertentangan dengan Akta KWSP kerana Akaun 2 hanya berfungsi sebagai sokongan.

Menurut data terkini, hanya 38% daripada 1.89 juta ahli KWSP yang berusia 40 hingga 55 tahun mempunyai baki akaun 1 melebihi RM10,000. Ini bermakna, majoriti ahli dalam kumpulan umur ini mempunyai simpanan yang tidak mencukupi di dalam akaun 1.

Untuk kumpulan ini, tabungan perlu dibina semula supaya ada simpanan yang cukup untuk keperluan masa depan. Ini adalah penting kerana tabungan boleh membantu menangani cabaran kewangan yang mungkin timbul pada hari tua nanti.

Maklumat Lanjut Pengeluaran KWSP RM10000 Kini Dibenarkan

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai FSA2, anda boleh menghubungi kami melalui saluran-saluran yang tersedia: