Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP Secara Bersyarat Dilakukan

Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP – Program Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) telah dilancarkan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk membantu ahli yang terjejas oleh pandemik Covid-19. Melalui program ini, ahli KWSP boleh mengeluarkan sebahagian daripada simpanan mereka di Akaun 2. Sehingga kini, lebih 4 juta ahli KWSP telah memanfaatkan program FSA2 ini.

Anda boleh mengeluarkan wang dari KWSP anda melalui FSA2. Skim ini membenarkan anda untuk mengambil sekurang-kurangnya RM3,000 dan sebanyak-banyaknya RM50,000 daripada akaun KWSP anda.

Pengeluaran Wang KWSP RM10,000

Untuk membantu ahli mendapatkan pinjaman peribadi dari bank, FSA2 menawarkan kemudahan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 tahun atau 55 tahun. Ahli boleh membuat permohonan awal melalui FSA2 untuk mengeluarkan simpanan mereka.

Ahli yang memohon pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan boleh menggunakan simpanan dalam akaun 2. Pengeluaran simpanan akan dibuat terus kepada institusi perbankan apabila ahli mencapai umur 50 atau 55 tahun, bergantung kepada pilihan ahli.

Ahli perlu menunaikan kewajipan ansuran bulanan yang telah ditetapkan oleh institusi perbankan, tanpa gagal. Ini adalah syarat yang perlu dipatuhi oleh ahli pada masa yang sama.

Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP

Baca Juga:

Amaun Kelayakan Yang Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP

Untuk makluman, anda boleh mengeluarkan sebahagian daripada simpanan Akaun 2 anda mengikut syarat-syarat tertentu. Jumlah pengeluaran yang dibenarkan adalah seperti berikut:

Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP

Syarat Pengeluaran Simpanan

Untuk membuat pengeluaran, anda perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

  • Terbuka kepada ahli yang belum mencapai umur 55 tahun (tertakluk kepada syarat umur kelayakan yang ditetapkan oleh institusi perbankan yang berkenaan)
  • Pemohon merupakan Warganegara Malaysia
  • Permohonan adalah sekali sahaja
  • Permohonan yang telah lulus tidak boleh dibatalkan
  • Amaun simpanan minimum RM3,000 dalam akaun 2
  • Amaun maksimum bagi pengeluaran bersyarat tidak melebihi RM50,000 dalam akaun 2 (tertakluk kepada amaun pembiayaan peribadi yang diluluskan oleh institusi perbankan)

Cara Membuat Permohonan Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP

Untuk memohon secara dalam talian, anda perlu mengikuti 3 langkah berikut:

  • Langkah 1: Untuk mengetahui sama ada anda layak untuk mengeluarkan simpanan Akaun 2, anda boleh membuat semakan awal di laman web bank yang anda pilih.
  • Langkah 2: Membuat permohonan pembiayaan peribadi melalui portal institusi perbankan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan oleh institusi perbankan.
  • Langkah 3: Untuk membuat permohonan Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, anda boleh menggunakan portal institusi perbankan yang telah meluluskan pembiayaan peribadi anda. Anda hanya perlu mengisi borang permohonan yang disediakan oleh KWSP dan menghantar dokumen sokongan yang diperlukan.

4 Juta Pencarum Akan Mendapat Manfaat Melalui Pengeluaran Simpanan

Lebih daripada 4 juta ahli yang berumur kurang daripada 55 tahun dan memenuhi syarat akan mendapat manfaat daripada kemudahan ini.

Institusi perbankan akan mengenakan kadar faedah (konvensional) atau kadar keuntungan (islamik) yang berkisar antara 4% hingga 5% setahun. Ini adalah kadar yang dijangka berdasarkan keadaan pasaran semasa.

Berbanding dengan institusi perbankan lain yang menawarkan pembiayaan peribadi, kadar kami adalah lebih rendah daripada kadar pasaran semasa. Ini memberikan anda kelebihan dan kemudahan dalam membuat pinjaman.

Pencarum KWSP Boleh Keluarkan Sehingga RM50,000

Anda boleh memohon pembiayaan dari RM3,000 hingga RM50,000 bergantung kepada jumlah simpanan yang ada di Akaun 2 KWSP anda. Pembiayaan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank yang anda pilih.

Pembiayaan ini tidak bertentangan dengan Akta KWSP kerana jumlah caruman dalam Akaun 2 hanya bersifat sokongan.

Pada 31 Januari 2023, terdapat 1.89 juta ahli yang berusia 40 hingga 55 tahun yang mempunyai baki akaun 1 kurang daripada RM10,000. Ini bermakna 38% daripada ahli dalam kumpulan umur ini mempunyai simpanan yang rendah di dalam akaun 1.

Untuk kumpulan ini, tabungan perlu dibina semula supaya ada simpanan yang cukup untuk keperluan masa depan. Ini adalah penting kerana tabungan boleh membantu menangani cabaran kewangan yang mungkin timbul pada hari tua nanti.

Maklumat Lanjut Kerajaan Setuju Pengeluaran KWSP

Sebarang maklumat lanjut berkaitan FSA2 boleh diperolehi melalui saluran berikut: