Bayaran Tambahan STR Fasa 3 RM600 Mula Dikreditkan Hari Ini

PEMBERIAN STR TAMBAHAN @ SUMBANGAN ASAS RAHMAH BAGI KATEGORI YANG LAYAK

Bayaran Tambahan STR Fasa 3 — Belanjawan Madani 2023 telah memperkenalkan beberapa langkah penambahbaikan untuk rakyat Malaysia. Antara langkah tersebut ialah menaikkan STR maksimum kepada RM3,100 bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Selain itu, Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) juga ditingkatkan kepada RM2,500 bagi membantu keluarga yang memerlukan.

Perincian penambahbaikan ini termasuklah isi rumah, bilangan anak sama ada lima atau tiga, dan kadar tambahan yang diberikan kepada miskin tegar. Tambahan ini bernilai RM600 melebihi peruntukan awal.

Untuk memberi bantuan kepada golongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19, kerajaan telah mengumumkan Sumbangan Tunak Rahmah Tambahan. Sumbangan ini adalah tambahan kepada sumbangan tunai yang sedia ada. Kategori penerima yang layak untuk sumbangan ini adalah seperti berikut:

Kategori Yang Layak Menerima STR Tambahan @ Sumbangan Asas Rahmah (SARA)

Kadar tambahan STR sebanyak RM600 diberikan kepada penerima isi rumah yang tergolong dalam kategori miskin tegar yang telah disahkan.

Bagi kelayakan kadar tambahan ini, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi:

  • Dalam rekod data eKasih, penerima isi rumah adalah Miskin Tegar; dan
  • Untuk layak memohon bantuan ini, pendapatan isi rumah anda perlu kurang daripada RM1,169 sebulan, yang merupakan PGK Miskin Tegar. Kami akan mengesahkan pendapatan anda dengan agensi pendapatan yang berkaitan.

Baca Juga:

Apakah STR Tambahan @ Sumbangan Asas Rahmah (SARA)

Salah satu inisiatif Payung Rahmah ialah STR, yang ditubuhkan untuk memberi bantuan kepada golongan yang menghadapi kesukaran dalam menampung kos sara hidup.

Untuk menerima STR, pemohon perlu mematuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan. Kategori kelayakan adalah seperti yang berikut:

i. Isi Rumah

a) Kahwin; atau
b) Anda layak untuk menerima bantuan sekiranya anda adalah ibu atau bapa tunggal, balu, janda atau duda yang mempunyai anak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
c) Pendapatan Isi Rumah adalah RM5,000 dan ke bawah.

ii. Warga Emas Tiada Pasangan

a) Individu yang tidak mempunyai anak yang layak dan berstatus bujang, ibu tunggal, bapa tunggal, balu, janda atau duda.
b) Had umur yang ditetapkan adalah 60 tahun dan ke atas;
c) Pendapatan Isi Rumah adalah RM5,000 dan ke bawah.

iii. Bujang

a) Bujang atau Ibu atau Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda yang tidak mempunyai anak yang menepati syarat; dan
b) Had umur adalah 21-59 tahun; dan
c) Pendapatan Bujang adalah RM2,500 dan ke bawah.

Nota : Individu bujang berumur 21 tahun dan ke atas yang masih belajar sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam / Swasta hanya dibenarkan untuk dimasukkan ke dalam maklumat anak / tanggungan permohonan isi rumah dan tidak dibenarkan membuat permohonan sebagai individu bujang.

Bayaran Tambahan STR Fasa 3

Pihak kerajaan akan memberi sumbangan STR TAMBAHAN @ Sumbangan Asas Rahmah (SARA) berjumlah RM600 kepada kategori isi rumah (miskin tegar) yang wujud pada data e-Kasih, Pejabat Persekutuan Negeri atau Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri dalam bentuk BAKUL MAKANAN serta BAUCER MAKANAN ASAS bernilai RM100 bagi tempoh enam bulan.

Semakan Kelayakan Bantuan Tambahan STR 2023

Bagi yang tidak pasti sama ada anda tersenarai dalam eKasih, sila semak pendaftaran di pautan berikut: https://ekasih.icu.gov.my/

Tarikh & Jadual Bayaran Tambahan STR Fasa 3

Untuk tempoh enam bulan bermula Julai hingga Disember 2023, bantuan tambahan akan diberikan kepada penerima Sumbangan Asas Rahmah (SARA).

Sila rujuk jadual berikut :

  • SARA 1 – Julai 2023 (RM100)
  • SARA 2 – Ogos 2023 (RM100)
  • SARA 3 – September 2023 (RM100)
  • SARA 4 – Oktober 2023 (RM100)
  • SARA 5 – November 2023 (RM100)
  • SARA 6 – Disember 2023 (RM100)

Kadar Bantuan & Kaedah Penyaluran Bantuan Tambahan STR Fasa 3

Untuk membantu golongan yang memerlukan, kami akan menyediakan bakul makanan dan baucar untuk membeli barangan makanan asas. Ini adalah sumbangan tambahan daripada pihak kami.

Untuk mereka yang layak, Sumbangan Asas Rahmah (SARA) boleh digunakan untuk membeli barangan makanan di pasaraya terpilih dengan menggunakan Kad Pengenalan. Mekanisme pengkreditan dan penggunaan SARA akan diberitahu kemudian secara terperinci.

Maklumat Lanjut Bayaran Tambahan STR Fasa 3

Pemohon STR boleh merujuk Soalan Lazim (FAQ) di Portal Rasmi STR melalui pautan https://bantuantunai.hasil.gov.my bagi maklumat lanjut.