Bantuan Khas Kewangan RM1,000 Dikreditkan Mulai Hari Ini

Bantuan Khas Kewangan RM1000 – Rakyat mendapat bantuan kewangan yang berbagai-bagai daripada kerajaan. Bantuan ini disalurkan dalam bentuk yang berlainan.

Rakyat yang layak boleh mendapat bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) setiap bulan sebagai salah satu bantuan yang disediakan.

BANTUAN BULANAN JKM

Bantuan bulanan JKM adalah program yang telah lama dilaksanakan dan berterusan hingga tahun ini. Program ini bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan dengan memberikan sumbangan kewangan

Bantuan bulanan tersebut merangkumi 9 jenis bantuan yang berbeza, antaranya ialah bantuan untuk kanak-kanak, anak pelihara, warga emas dan juga bantuan am yang diberikan oleh negeri.

Bantuan Khas Kewangan RM1000

Baca Juga:

JUMLAH BANTUAN

Berdasarkan jenis bantuan dan syarat-syarat tertentu, jumlah bayaran bantuan bulanan mungkin berlainan.

Satu contoh ialah Bantuan Kanak-Kanak yang mempunyai had maksimum RM 1,000 sebulan bagi setiap keluarga jika bilangan anak yang berhak melebihi jumlah yang ditentukan.

  • Bantuan Anak Pelihara – RM 250
  • Bantuan Warga Emas – RM 500
  • Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya – RM 450
  • Bantuan Am Persekutuan – RM 100
  • Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja – RM 300
  • Bantuan Penjagaan OKU / Pesakit Kronik Terlantar – RM 500
  • Bantuan Latihan Perantis – RM 200

TARIKH BAYARAN BANTUAN KHAS KEWANGAN RM1000

Individu yang memenuhi syarat akan menerima bayaran bantuan ini secara bulanan.

Pembayaran bantuan ini akan dibuat pada awal setiap bulan, iaitu dari 1 hingga 10 haribulan, termasuklah bulan September ini.

SYARAT KELAYAKAN

Untuk memohon bantuan yang berbeza-beza, anda perlu memenuhi syarat kelayakan yang tertentu. Ayat ini menjelaskan jenis bantuan dan syarat kelayakan yang berkaitan.

Bagi setiap bantuan, syarat kelayakan utama adalah tetapi:

  • Warganegara Malaysia
  • Untuk layak mendapat bantuan, isi rumah mesti memenuhi syarat berikut: Pendapatan isi rumah tidak melebihi nilai PGK Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau nilai PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa. PGK adalah singkatan bagi Pendapatan Garis Kemiskinan.

CARA PERMOHONAN BANTUAN KHAS KEWANGAN RM1000

Anda boleh memohon secara langsung di kaunter atau pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang terdekat dengan anda, atau melalui laman web rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) – DI SINI